Indlæg

By melvil (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Ingen vaccinationer – ingen vuggestue i Emilia-Romagna

Emilia-Romagna sætter som den første af de 20 italienske regioner hårdt mod hårdt  i den voldsomme debat om børnevaccinationer.
Fremover bliver børn uden de anbefalede vaccinationer afvist af regionens offentlige vuggestuer.
– Vi skal ikke dø af sygdomme, der forlængst var forsvundne, forklarer regionens guvernør Stefano Bonaccini til avisen Corriere della Sera.

FLERE FORÆLDRE AFVISER DE ANBEFALEDE VACCINATIONER
Forbuddet mod ikke-vaccinerede børn i regionens offentlige vuggestuer indføres efter to år, hvor under 95 procent af en årgang børn mellem 0 og 24 måneder er blevet vaccineret med det anbefalede spektrum af vaccinationer.
Når 95 procent af en årgang er vaccineret skønnes det at “hele flokken” er beskyttet.
I 2015 fravalgte 6,6 procent af alle nybagte italienske forældre den anbefalede cyklus af vaccinationer i barnets første to leveår. Det er vaccinationer mod blandt andet difteritis, polio, kighoste og leverbetændelse.

..artiklen fortsætter under annoncen

STIGNING I TILFÆLDE AF KIGHOSTE
Der har i de seneste år været flere dødsfald blandt nyfødte af kighoste i Italien, og man har også fundet difteritisbakterier hos et enkelt barn.
I regionen Lombardiet registrerede man 123 tilfælde af kighoste i 2014 mod kun 77 i 2013. I samme periode røg antallet af vaccinationer ned under de 95 procent, som WHO anbefaler.
Den italienske Sundhedsstyrelse – Istituto Superiore per la Sanità – advarede i 2015 også om, at antallet af vaccinationer mod for eksempel mæslinger og røde hunde for en børneårgang var nede på 86 procent. Det var et fald på fire procent i forhold til året før.

ANTI-VACCINATIONSLÆGER KAN MISTE DERES AUTORISATION
Den italienske lægeforening besluttede i juli 2016 at indføre disciplinære sanktioner mod læger, der offentligt taler imod vaccinationer eller bliver afsløret i at overtale nybagte forældre til at undlade at vaccinere deres barn.
I sidste instans kan en læge miste sin autorisation til at praktisere og smides ud af lægeforeningen. Tre praktiserende læger i henholdsvis Treviso, Firenze og Venedig risikerer lige nu disciplinære sanktioner fra lægeforeningen.

Indtil 1999 skulle italienske børn medbringe et udfyldt vaccinationsskema , når de begyndte i folkeskolen.

By melvil (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

By melvil (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons


–//–