Oversættere & Tolke -/- Traduzioni & Interpreti

 29 oversættere og tolke til din disposition i Italien og Danmark:
 29 interpreti e traduttori al Vostro servizio in Danimarca e Italia:

LINKS:
skole_100

   Oversættelse af dit CV til italiensk – Traduzione del tuo CV in danese >>
       Italienske sprogkurser i Italien og Danmark >>
        Studiare danese in Italia >>
_________________________________________________________

Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/Italiano
Mia Bomholt Andersen

 Jeg har et lille oversætterbureau i Aarhus – Parola Mia – der er specialiseret i oversættelse mellem dansk og italiensk (begge veje). Jeg løser opgaver for virksomheder, kommuner, offentlige myndigheder, advokater, revisorer og privatpersoner.
Min baggrund omfatter mere end 20 års erhvervserfaring med italiensk oversættelse og jeg oversætter bl.a. for EU-Domstolen.
Jeg har gennem en lang årrække været bosat i Modena og jeg har modersmålsniveau i italiensk. Jeg tolker for virksomheder, kommuner og offentlige myndigheder i Jylland og på Fyn. Det sker i regi af http://www.italiensk-tolk.dk.

 Parola Mia è una piccola agenzia di traduzioni e interpretariati a Aarhus specializzata in ogni tipo di traduzione e interpretariato fra danese e italiano.
Fornisco servizi di traduzione italiana e interpretariato a imprese, pubbliche amministrazioni, comuni, avvocati, revisori di conti e privati danesi.
Ho acquisito più di 20 anni di esperienza professionale con la lingua italiana lavorando come traduttrice di altissimo livello. Per esempio, traduco per la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ho vissuto a Modena per più di 8 anni e le mie conoscenze d’italiano sono a livello di madrelingua. Parola Mia offre interpretariati per imprese, comuni, pubbliche amministrazioni, avvocati, revisori dei conti e privati nella maggior parte dello Jutland e dell’isola di Fionia. Vedasi http://www.italiensk-tolk.dk.

Parola Mia
v/Mia Bomholt Andersen
Banevej 10
8320 Mårslet
Tlf. +45 2639 2026
Mail: info@parolamia.dk
Web: www.parolamia.dk

_______________________________________________

Italiensk/Italiano > Dansk/Danese

Silvia J. Lariani
 
Statsautoriseret tolk og translatør & Begrebskonsulent
 
Interprete e traduttrice autorizzata di Stato & Consulente linguistico

Lariani Language Solutions
Århusgade 48 1.t.v.
DK-2100 København Ø Denmark
www.larianilanguagesolutions.com
info@larianilanguagesolutions.com


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese, Tysk/Tedesco, Engelsk/Inglese

Inger Harborg
Tolkning og oversættelser fra italiensk, tysk, engelsk til dansk og omvendt.
Jeg er dansker og har boet 7 år i Tyskland og 24 år i Italien. Tolkeeksamen i engelsk ved DSI München 1981.
P.t. bosiddende i Verona.
Følgende ydelser kan tilbydes firmaer og privatpersoner: ”
– tolkning ved møder
– tolkning ved køb af ejendom i Italien
– oversættelser af marketingmateriale, produktbeskrivelser, bøger m.m. – ledsage danske virksomheder på forretningsrejse i Italien
– ledsage danske virksomheder på messer i Italien som tolk eller stand hostess
– italiensk undervisning til danske medarbejdere
– oplæring af unge italienske praktikanter i kontorarbejde og dansk forretningskultur

ingerharborg@hotmail.com
Tel. +39 32 84 64 42 09

…listen fortsætter under annoncen

Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/ Italiano
(Statsautoriseret translatør og tolk)

Carina Graversen
Kattesundet 12A
1458 København K
Tlf: 0045 – 3314 6626
Fax: 0045 – 3332 0750
Mobil: 0045 2627 1248
email: graversen@alpha-lingua.dk & web: www.alpha-lingua.dk
_
_______________________________________________

birgitte_brøndsted_traduzioni_400
Birgitte Brøndsted
Statsautoriseret translatør
www.danskitaliano.com

E-mail: info@danskitaliano.com
Tlf.: +39 3284923978
Jeg er uddannet cand.ling.merc. i italiensk med en BA i Erhvervssprog dansk/italiensk/engelsk fra Copenhagen Business School og er statsautoriseret translatør i italiensk.
Jeg har været fast bosat i Italien siden 2003 og har pt. base i Firenze. Arbejdsområder:
– Bekræftede oversættelser (f.eks. med henblik på legaliseringer) – Oversættelse mellem dansk og italiensk (teknisk, juridisk, økonomisk, eksamensbeviser, kørekort, vielsesattester, fødsels/dåbsattester etc.) – Konsekutive tolkeopgaver mellem dansk og italiensk (samtaletolkning)

Traduttrice autorizzata
www.danskitaliano.com
E-mail: info@danskitaliano.com
Tlf.: +39 3284923978
Sono laureata in italiano (traduttrice/interprete) con un BA in Lingue commerciali danese/italiano/inglese da Copenhagen Business School, e lavoro come traduttrice autorizzata. Vivo in Italia dal 2003, attualmente con base a Firenze.
Aree di lavoro:
– Traduzioni certificate (p.es. da legalizzare) – Traduzioni tra danese e italiano (testi tecnici, giuridici, economici, diplomi, patenti di guida, certificati di matrimonio, certificati di nascita, certificati di battesimo ecc.) – Interpretazione consecutiva (conversazioni/riunioni)


 Specialist i udtale
Laura Valesin er cand.ling.merc. i italiensk, og har specialiseret sig i fonetik.
Arbejder i dag som sprogcoach på Operaen i København og som operaguide til Italien.
Fokuserer primært på det sproglige i en musisk kontekst og udbyder kurser og undervisning i fx. operaitaliensk.  
Giver  privatunderundervisning til begyndere, og “Italien-entusiaster”, der gerne vil kunne tale med de lokale på ferien.

Italiensk Sprogcoachingv/Laura Valesin
Skt. Peders Stræde 49, 2
Dk-1453 København K
+45 29707554
lauravalesin@hotmail.com
Italiensk Sprogcoaching >>
____________________________________
Italiano > Danese/Inglese

Karen Outtrup
E-mail: kouttrup@gmail.com
Tlf: (+39) 335 82 55 024

Tyve års erfaring som freelance oversætter af medicinske artikler og tekster fra italiensk til engelsk, især inden for radiologi, strålebehandling, fysiologi og genoptræning, sports medicin, kirurgi, gynækologi, senologi, alkoholrelaterede sygdomme, tandpleje, klinisk udstyr, laboratorieanalyser, mv.
Oversættelser fra italiensk til dansk, herunder stævninger og tekster oversat for domstolene i Rom og Rimini, Riminis kommune, en lang række kommercielle tekster og forretningsdokumenter samt tekster vedrørende klinisk udstyr, laboratorieanalyser, mv.

Traduzioni scritte dall’italiano all’inglese e al danese con particolare riguardo al settore della traduzione e della revisione di articoli ed di altri testi di medicina nelle seguenti materie: radiologia, radioterapia, fisiatria, medicina dello sport, chirurgia, ginecologia, senologia, alcologia, odontoiatria, dispositivi clinici, analisi di laboratorio, ecc.Traduzioni scritte dall’italiano al danese e viceversa in ambito commerciale, giuridico e amministrativo (collaborazione tra l’altro con il Tribunale di Roma, il Tribunale di Rimini, il Comune di Rimini) nonché dispositivi clinici e analisi di laboratorio.


Italiensk/Italiano <> Dansk/Danese
Tekniske oversættelser -Traduzioni tecniche

Kirsten Nørgaard

Cand.mag. i italiensk og kunsthistorie. Har været ansat som oversætter ved ØSU i Bruxelles, og som lokal medarbejder ved den Danske Ambassade i Rom. Har arbejdet freelance siden 1998.
Specialiseret i tekniske oversættelser.
Tel.: +39 0744 192 5907
e-mail: norgaard63@gmail.com
ProZ-profil: http://www.proz.com/profile/788579


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/ Italiano

Ib Larsen
 
Oversætter og simultantolk
Tolker for private, virksomheder mv og ved Politiet og domstole
Tolkenummer 500 på Justitsministeriets/Rigspolitiets tolkeliste.
Er på den italienske Ambassades tolkeliste
Har bl.a. undervist i 20 år i oversættelse ved Aarhus Universitet.
Underviser i Italiensk, direktør Italien Information Service AS
Presidente Società Dante Alighieri
Arbejdsområde: Jylland, Fyn, Færøerne og Italien, samt gerne andet efter behov
Kontor i Aarhus. www.iis.dk
Email ib@iis.dk
Telefon: 86261666, 28191780
____________________________________________________________
Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/ Italiano

Elvira Mormino
Dottoressa in Culture Moderne e Diffusione della Cultura presso l’Università di Copenaghen, con Laurea Breve in Lingue e Letterature Straniere: Danese e Francese presso l’Università degli Studi di Firenze. Sono mezza italiana e mezza danese e ho a lungo vissuto in entrambi i paesi.
L’italiano è la mia prima lingua madre e il danese è la mia seconda.
Ho grande esperienza come traduttrice ed interprete.
Come traduttrice lavoro principalmente dal Danese all’Italiano, ma come interprete posso lavorare sia dal Danese all’Italiano che dall’Italiano al Danese.
Ho principalmente lavorato nell’ambito della cultura e delle politiche sociali.
Cand.mag. i Moderne Kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og BA i Moderne Sprog og Litteratur fra l’Università degli Studi di Firenze i Dansk og Fransk.
Jeg er halv italiener og halv dansker og har boet i begge lande længe. Italiensk er mit første modersål og dansk er mit andet.
Jeg har stor erfaring som privat oversætter og tolk.
Som oversætter arbejder jeg fra Dansk til Italiensk, men som tolk kan jeg arbejde både fra Dansk til Italiensk og fra Italiensk til Dansk.
Har arbejdede mest med kultur og socialpolitik.
Tel: +45 28181229
elvimormi@gmail.com

 


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/ Italiano
Juridiske tekster – Testi giuridici

Merete Kock,
statsaurtoriseret translatør og tolk 20 års erfaring som selvstændig
translatør og ekstern lektor ved CBS i juridisk sprog.

Esperienza ventennale come traduttrice giurata e professore a contratto presso la Copenhagen Business School in linguaggio juridico

TranslatørHuset i Centrum
Frederiksholms Kanal 2, 2.th
1220 København K
Telefon 70 27 26 10 Direkte 33 38 14 04
email: mk@translatorhuset.dk & web: Translatorhuset i Centrum >>


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/Italiano
Juridiske tekster – Testi giuridici
Sono un avvocato italo-danese iscritto al Foro di Milano.
Ph.d della Facoltà di Giuripsrudenza, Università Statale di Milano.
Esperienza pluriennale in traduzioni di testi giuridici
e asseverazioni presso il Tribunale. Jeg er en dansk-italiensk advokat med beskikkelse i Milano.
Ph.d fra Juridisk Fakultet, Statsuniversitetet i Milano.
Jeg har flere års erfaring i oversættelse af juridiske tekster
og legalisering ved Retten.”Advokat/Avvocato Ulla Willert Bortignon
Studio Legale
Via Fontana 22
20122 Milano
Tel. +39 335 6705017
email: ulla.bortignon@gmail.com


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/Italiano

Juridiske tekster – Testi giuridici
Eva Christine Sinding
Statsautoriseret translatør – traduttrice giurata Cand.ling.merc. i italiensk fra Copenhagen Business School og cand.jur. fra Københavns Universitet. Speciale i juridiske tekster med dybtgående kendskab til såvel det danske som det italienske retssystem. Jeg har bl.a. været stipendiat på Det Danske Institut i Rom for at studere det italienske juridiske sprog og retssystem til brug for udarbejdelsen af en tosproget juridisk ordbog, dansk/italiensk – italiensk/dansk. Udover juridisk sprog har jeg også oversættelseskompetencer inden for økonomi, kommunikation, hjemmesider, kultur og historie. Modersmål: Dansk Sono laureata in italiano dall’Università Commerciale di Copenaghen e laureata in giurisprudenza dall’Università di Copenaghen. Mi sono dedicata ai testi giuridici avendo una profonda conoscenza dei sistemi giuridici sia in Danimarca sia in Italia. Ho anche competenze in traduzione di testi di varia natura, per esempio: economia, comunicazione, web, cultura e storia. Inoltre sto elaborando un dizionario giuridico bilingue: danese/italiano – italiano/danese per quale motivo sono stata borsista all’Accademia di Danimarca a Roma per cinque mesi con lo scopo di studiare il linguaggio e il sistema giuridico. Madre lingua: danese
Tlf.: +45 39 61 75 40 Mobil-Cell.: +45 40 64 78 68
email: eva@lingualegale.dk & Web: www.lingualegale.dkItaliensk/italiano > Dansk/danese > Italiensk/italiano
Speciale/Specialità:
– juridiske tekster, alle slags attester og beviser
– testi giuridici,
– ogni tipo di certificati ed omologazioni
Legaliseringer/asseverazioni på Danmarks Ambassade
i Rom & Tribunale di Roma

Jytte Lollesgaard
Professionel oversætter med tredive års erfaring i oversættelse og tolkning begge veje. Andre kompetanceområder: kultur, kommunikation, handel, shipping, teknik, fagbevægelse & EU.
Modersmål: dansk. Bopæl: Rom.

Professionista con esperienza trentennale in traduzione ed attività di interpretariato tra le due lingue. Altri campi di competenza: cultura, comunicazione, commercio, shipping, tecnica, sindacati & EU.
Madrelingua danese. Residenza: Roma
Tel/Fax: 0039 06 635812
email: jytte.lollesgaard@libero.itDansk/Danese > Italiensk/Italiano

Paola Sioli
Interprete di conferenza e traduttrice di madre lingua italiana.
Tra le mie lingue di lavoro c’è il danese. Tra le altre cose lavoro dal 1999
come interprete freelance per la Commissione dell’Unione Europea a Bruxelles.

Konferencetolk og oversætter med italiensk som modersmål.
Blandt mine arbedssprog er dansk. Blandt meget andet har jeg siden 1999
arbejdet som freelance oversætter for EU-Komissionen i Bruxelles.
email: siolipaola@tin.itCV >>Italiensk/Italiano > Danese/Dansk

+ Inglese > Danese > Inglese
Speciale: Tekniske oversættelser

Specialitá: Traduzioni tecniche

Ing. Liset Jill Nyland
Loreto Aprutino
Tlf.: +39-085.8208870
email: liset (at) nyland.it & web: www.nyland.it

Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/ Italiano
(Inglese > Danese)

Bettina Poulsen.
Bachelor i erhvervssprog,engelsk og italiensk på handelhøjskolen.
Bosat i Milano efter at have boet i Rom og på Sicilien tidligere.

Dansk tlf: +45 26 999 967
Italiensk tlf: +39 327 367 57 07
Mail: poulsentina@hotmail.comDansk/Engelsk (Danese/Inglese) > Italiensk/Italiano

Flavia Moraro oversætter/tolker i
sprogkombinationer dansk/engelsk til italiensk
Mail: fm_63@hotmail.com & web: Flavia Moraro >>Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/Italiano
Alessandra Sicuro,
tidligere ekstern lektor på Copenhagen Business School,
konsulent på Det Italienske Kullturinstitut og redaktør af “Il Ponte” >>. é stata professore a contratto prresso Copenhagen Business School.
Consulente Istituto Italiano di Cultura in Copenaghen.
email: albadue@get2net.dk & web: http://www.a2italy.eu/Il lato artistico di Alessandra / Alessandras kunstneriske side >>


“Statsautoriseret translatør”
Lisa Hersild
PregoTranslation v/Lisa Hersild Translatørerne
Vestergade 20B
DK 1456 Copenhagen K
Tel: +45 5172 0416
email: lisa@pregotranslation.com & web: www.pregotranslation.comItaliensk/Italiano
> Dansk/Danese


Pernille Christensen
email: pennychristensen@hotmail.com & web: Traduzione Danese >>


Autoriseret tolk og translatør i italiensk
Eva Clare Pearce Møller(“Interpres regia giurata”)
Kompetenceområder: Jura, teknik, økonomi, web.
Mobil +39 3387904756
email: clarepearce@gmail.com


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/Italiano


Pia Madsen – Treviso
email: pia.madsen@tele2.it


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/Italiano
Mikala Magnussen – Milano
email: mikala.magnussen@alice.it


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/Italiano

Dansk > Tysk > Dansk

Tine Helboe Olsen – Eksporttekniker
email: t.helboe@gmail.com
Tel +39 348 60 48 956


Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/Italiano
Web: Denker Media >>
tilbyder målrettede løsninger inden for public relations,
journalistisk formidling og oversættelse.


Italiensk/Italiano, Inglese e Tedesco >> Dansk


Maja Wohllebe

email: wohllebe@dantrad.com & web: www.dantrad.com
Socia AITI / Medlem af det italienske translatørforbund AITI

 Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/ Italiano

Engelsk > Italiensk & Fransk> Italiensk
Maria Pasqua Henk translatør fra Handelshøjskolen i København
Gassehaven 99
DK-2840 Holte
email: mkhenk@mail.dk
Telefon: +45 45 56 66 56
Mobil/Cellulare: +45 26 48 70 65


Italiensk/Italiano >> Danese/Dansk
(Inglese > Danese > Inglese)

web: www.mhp-traduzioni.com
Mette Hecht-Pedersen

Traduzioni tecniche & creative
Tel. ++39-06-5632-3551
Tel ++39-339-5923-935
email: mette.hecht@tiscali.it

 
Italiensk/Italiano > Dansk/Danese > Italiensk/ Italiano

Ribegade 6, 1 – 2100 København Ø
Tlf.: 35436220 Fax: 35436210
email: info@italiaconsult.dk & web: www.italiaconsult.dk >>
ITALIA CONSULT er et samarbejde mellem
Zita Andersen Vaccaro, Thomas Harder >> og Paolo Nesti Poggi.

 

1 svar
  1. Joachim Jerichow
    Joachim Jerichow siger:

    Hej italiamo.dk. Mit navn er Joachim Jerichow. Jeg bor i Italien til dagligt. Jeg er blevet spurgt om jeg vil oversætte en italiensk bog (til dansk) om den sport, som jeg har dyrket professionelt. Jeg vil egentlig gerne, men da det ikke er noget jeg har prøvet før, er jeg i tvivl om hvordan en sådan opgave skal prissættes. Måske I har nogle tommelfingerregler, som I vil dele med mig? Bogen har 396 sider. Circa halvdelen er tekst. Man skal kende til min sport for at kunne oversætte bogen, det er helt sikkert. Eksempel: Hvad er jeres takst for en måneds arbejde fuld tid? Hvad er jeres takst for 100 siders tekst? Jeg er taknemmelig, hvis I kan give mig en eller anden ide, men hvis det ikke er muligt, så takker jeg for jeres tid alligevel! Med venlig hilsen

    Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *